Kapitalpension til aldersopsparing – Hvorfor?

Efter de nye pensionsregler, hvor du ikke kan indbetale på en kapitalpension mere har du mulighed for at konvertere din kapitalpension til aldersopsparing. Dette har ikke gjort pensionsemnet mindre kompleks for mange end det var i forvejen og rigtig mange har haft brug for uvildig pensionsrådgivning for at finde ud af hvad der var optimalt for dem. Det er en god ide for de fleste at omlægge sin kapitalpension til aldersopsparing, hvilket eksemplet nederst på siden også viser.

Betal din afgift nu og slip når du går på pension

Hvis du vælger at benytte dig af denne mulighed for at konverterer din kapitalpension til aldersopsparing, betaler du afgift af kapitalpensionen allerede ved konverteringen, og derfor skal du ikke betale skat eller afgift, når du senere får aldersopsparingen udbetalt ved pensionsalderen.

Kapitalpension til aldersopsparing giver dig en afgiftsrabat

Hvis du vælger at konverterer din kapitalpension til aldersopsparing inden udgangen af 2015, vil du få en afgiftsrabat på 2,7 procentpoint. Du kan nemlig nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift til staten på din kapitalpension. Konverterer du efter 2015, skal du betale 40 pct. i afgift.

Overvej kapitalpension til aldersopsparing

Du bør tage stilling til, om du vil konvertere din kapitalpension til aldersopsparing og derved opnå en afgiftsrabat, da muligheden for afgiftsrabat udløber ved udgangen af 2015.

Mange havde en mening om, at aldersopsparingen giver et lavere afkast af din opsparing, men det er ikke rigtigt. Selvom man umiddelbart skulle mene, at det må være bedre at forrente det fulde beløb frem for et beløb, der er 37,3 % mindre, så er det ikke sådan.

Afgiften skal nemlig betales i sidste ende hvis man beholder sin kapitalpension alligevel, så det er kun gaven fra staten på de 2,7 % i 2013, du får ved om at omlægge din kapitalpension til aldersopsparing der har betydning for din pension.

Det er altså ikke størrelsen af det beløb, der forrentes, men afkastet, som betyder noget. Det er de 2,7 %, som gør, at du er bedre tjent med, at omlægge kapitalpensionen

Eksempel på ændring fra kapitalpension til aldersopsparing

Nedenfor har jeg lavet et regne eksempel, der viser den forventede størrelse på din opsparing om 10 år, hvis du enten vælger at beholde din kapitalpension, eller hvis du vælger at konvertere din opsparing fra kapitalpension til aldersopsparing inden udgangen af 2015.

AldersopsparingKapitalpension
 Saldo500.000 kr.500.000 kr.
 Afgift 37,3 %186.500 kr.0 kr.
 Saldo313.500 kr.500.000 kr.
 Rente (40% over 10 år) 125.400 kr.200.000 kr.
 Saldo ved pensionering 438.900  kr.700.000 kr.
 Afgift ved pensionering0 kr.280.000 kr.
Til udbetaling 438.900 kr.420.000 kr.

Et mindre gebyr

Hvis du vælger at konvertere din kapitalpension til alderspension, vil der være nogle omkostninger forbundet med konverteringen. Det er forskelligt fra bank til bank og fra pensionsselskab til pensionsselskab, men en gennemsnitspris er ca. 500 kr.

Er aldersopsparing den bedste løsning?

Det er normalt ikke en god idé at erstatte indbetaling til kapitalpensioner med ratepensioner eller livrenter. Du skal sørge for at melde fra, hvis dit pensionsselskab forsøger at ændre dine indbetalinger automatisk. Det er bedre at din kapitalpension omlægges til aldersopsparing.

Der er 1 situation hvor jeg vil anbefale dig ikke at omlægge din kapitalpension til alderspension og det er hvis du senere ønsker at overføre din kapitalpension til en ratepension eller en livrente.