Skab økonomisk frihed, når du skal på pension

Din pensionsopsparing skal sikre din økonomiske fremtid, når du ikke længere er på arbejdsmarkedet og gerne vil nyde livet.

Professionel pensionsrådgivning er altafgørende for, at du kan skabe den økonomiske frihed du ønsker, når du går på pension.

Pension er et område, der er meget uoverskueligt for de fleste mennesker.

Der findes mange forskellige måder at spare op til pension på. Og der er rigtig mange regler omkring, hvordan du  kan og må spare op. Det gælder især skatte- og fradragsregler.

Derudover er der stor forskel på, hvor meget du som kunde får ud af dine pensionsmidler. Det afhænger i høj grad af, hvor du sparer dem op. 

Hvorfor uvildig pensionsrådgivning?

Både din bankrådgiver og pensionsmedarbejder har en interesse i, at du vælger lige netop deres forslag til opsparingssted. Det tjener de nemlig selv mest på.

Derfor anbefaler jeg, at du får lavet et pensionsoverblik af en uvildig rådgiver.

Hos Sund Økonomi kan du være sikker på, at jeg er DIN rådgiver. Jeg skal ikke sælge dig noget eller tjene på det, du vælger.

Sådan kan du spare op...

Efter ændringerne i pensionsreglerne, der trådte i kraft 1 januar 2013, kan du ikke få fradrag for de indbetalinger, du laver på en kapitalpension. Derfor giver det ikke mening at indbetale på en kapitalpension mere.

Der er primært 3 måder at spare pension op på Danmark. Dem kan du læse mere om herunder.

Alderspension er den nye kapitalpension, hvor du ikke får skattefradrag for det, du indbetaler. Derimod får du et nedslag i den skat, du betaler på dit eventuelle afkast.

Når du hæver din alderspension, betaler du ikke skat, som du gør af en kapitalpension.

Fordelen er altså noget mindre ved en alderspension og skal primært findes i, at avancerne her kun beskattes med omkring 15 %.

Ved opsparing på en alderspension får du udbetalt hele dit opsparede beløb på én gang.

Ved indbetaling på en ratepension kan du i modsætning til kapitalpension stadig få fradrag. Dog kan du kun indbetale 51.700 kr. på en privat ratepension, 56.196 kr., hvis det er en arbejdsgiverordning. 

Du kan vælge at indbetale beløbet på en gang eller som et fast beløb hver måned.

Indbetaler du mere, betaler du almindelig indkomstskat af beløbet.

En ratepension udbetales i rater over mindst 10 år og maksimalt 25 år efter din pensionsudbetalingsalder.

En livrente er en pensionsordning, du kan indbetale til hele tiden, også efter du er gået på pension.

Du kan f.eks. have sparet et stort beløb op i private investeringer såsom bolig eller andet, som du så på en gang kan indbetale til en livrente. Således kan du få udbetalinger fra den dag, du går på pension.

Der ikke noget loft på, hvor meget du kan få fradrag for ved indbetaling på en livrente (hvis du får din arbejdsgiver til at lave indbetalingerne).

Dette giver mening for staten, da livrenten sikrer borgeren pension hele livet.

Få overblik over de forskellige måder at spare op på

Aldersopsparing

 • Kan oprettes senest 15 år efter din pensionsalder
 • Udbetales i engangs- eller små deludbetalinger op til 15 år
 • Ikke mulighed for forsikringer
 • Mulighed for begunstigelse
 • Modregning kun i efterløn
 • IKKE mulighed for fradrag ved indbetaling
 • IKKE skattepligtig ved udbetaling

ratepension

 • Kan oprettes senest 15 år efter din pensionsalder
 • Løbende udbetaling i 10-25 år
 • Mulighed for forsikringer
 • Mulighed for begunstigelse
 • Modregning i offentlige ydelser
 • Mulighed for fradrag ved indbetaling
 • Skattepligtig ved udbetaling (personlig indkomst)

Livrente

 • Kan altid oprettes
 • Løbende udbetaling resten af livet
 • Mulighed for forsikringer
 • Mulighed for begunstigelse
 • Modregning i offentlige ydelser
 • Mulighed for fradrag ved indbetaling
 • Skattepligtig ved udbetaling (personlig indkomst)

Det får du med uvildig pensionsrådgivning

 • Du lærer at kende forskel på - og forstå - de 3 forskellige måder at spare op på.
 • Du får mulighed for at sammensætte din pension, så du får det optimale ud af pengene i din alderdom.
 • Du forholder dig til, hvordan du placerer dine penge i opsparingsperioden.
 • Du får mulighed for at forstå og ændre på din risikoprofil.
 • Du får samlet dine pensioner, så du kun betaler gebyrer ét sted - og har det samlede overblik.
 • Du sikrer din økonomiske fremtid, efter du holder op på arbejdsmarkedet.

Efter de nye pensionsregler er det vigtigt, at du får uvildig pensionsrådgivning. Det sikrer dig et overblik over, hvordan din pension er sammensat, så du har mulighed for at træffe de rigtige løsninger. På den måde får du det optimale ud af pengene i din alderdom.

Det mest naturlige i dag er at oprette en ratepension og en livrente.

De første 52.400 kr., som er det beløb, man kan få fradrag for på en ratepension, sættes ind på ratepensionen, og de sidste penge kan så blive indbetalt på en livrente.

Start med at spare op
så tidligt som muligt

Jeg vil opfordre dig til at komme i gang med at spare op så hurtigt som muligt. Selv et lille beløb hver måned bliver til en betydelig pensionsopsparing.

Jo hurtigere du kommer i gang, jo mindre er du nødt til at spare op for at nå det ønskede beløb.

Eksempler på hvad din opsparing bliver til:

Der kommer her 2 eksempler på, hvor meget en indbetaling på 2.400 kr. pr. måned bliver til, alt afhængig af om man starter, når man er 25 år eller 35 år.

Der er i eksemplet taget udgangspunkt i, at der er givet et afkast på 4,25 % og at pensionsalderen er 67 år.

Indbetaling på 2.400 kr. ved start, når du er 25 år. giver:

  • En årlig udbetaling på 225.600 kr. i 10 år på en ratepension
  • En årlig udbetaling på 122.400 kr. resten af dit liv på en livrente.

 

Indbetaling på 2400 kr. ved start, når du er 35 år, giver:

 • En årlig udbetaling på 151.600 kr. i 10 år på en ratepension
 • En årlig udbetaling på 82.500 kr. resten af dit liv på en livrente.
 

Dette eksempel giver et klart billede af, at det betyder meget, hvor tidligt man kommer i gang med at spare op til sin pension.

Spørgsmål & Svar

Skal jeg også investere privat?

Jeg mener, det er vigtigt at man også laver private investeringer. Det kan være f.eks. opsparing i bolig, investering i obligationer eller aktier, penge på en højrentekonto osv.

Det skyldes, at ingen ved, hvilke yderligere stramninger, der kommer lovmæssigt vedr. pensionsopsparing. Derfor er det vigtigt, at du selv er herre over en del af din opsparing. Det er du ikke, hvis du har det hele liggende i et pensionsselskab, hvor du ikke har adgang til pengene.

Hvordan placerer man sin pensionsopsparing?

Hvis du vælger du at investere dine pensionsmidler i aktier, obligationer og investeringsforeninger, er det vigtigt, at du forholder sig til din risikoprofil og tidshorisont.

Din risikoprofil viser, hvor risikovillig du er, altså hvor meget af din formue, du er villig til at miste, for at få et højere afkast.

Tidshorisont er vigtig i forhold til, hvor risikovillig du anbefales at være. Jo tættere på pensionsalderen du er, jo mere sikkert skal du investere.

Er det ikke nok at spare op i banken?

Typisk vil du få oplysninger om din pension igennem selskaber, der tjener penge på at sælge dig ydelserne.

De vil derfor altid anbefale dig deres egne produkter uden at kigge på administrationsomkostninger eller gebyrer. Det kan ende med at koste dig en stor del af din formue.

I denne artikel kan du læse om den store forskel i det afkast, man får som kunde i de bankejede pensionsselskaber i forhold til de ikke-bankejede.

Langt de fleste danskere har haft deres pensionsopsparing igennem deres bank i mange år. Flere og flere har dog fået øjnene op for, hvor stor forskel, der er på det, de får ud af opsparingen i sidste ende. De har derfor valgt at ændre deres opsparing til ikke bankejede pensionsselskaber. 

Hvorfor skal jeg samle mine pensioner?

Mindre pensioner er opsparinger, hvor der står under 100.000 kr. Dem er der mange mennesker, der har, fordi de har haft forskellige jobs gennem tiden og derfor også forskellige firmapensioner.

Det er vigtigt, at du får dine pensioner samlet. Særligt for at undgå at dine små opsparinger bliver mindre og mindre værd og til sidst helt forsvinder. Det risikerer at ske, hvis det afkast, du får, er mindre end de omkostninger og gebyrer, du betaler.

Læs denne artikel, som beskriver, hvordan små pensioner ofte bliver ædt op af omkostninger. 

Du kan se dine samlede pensionsopsparinger samt tilhørende forsikringer på Pensionsinfo.dk.

Med et uvildigt pensionsoverblik kan du få væsentligt flere penge ud af din opsparing

KONTAKT SUND ØKONOMI

Lad mig hjælpe dig med uvildig pensionsrådgivning. 

Jeg giver dig klarhed over, hvordan din pension er sammensat. Du får også overblik over, hvordan din pensionsalder vil se ud med den opsparing, du har.

Kontakt mig og få det nødvendige pensionsoverblik, så du ved at din økonomiske fremtid er sikret efter arbejdsmarkedet.

 

Sund Økonomi V/ Lene Okholm

Vejlevej 324, 6000 Kolding

Tlf. 27 57 51 15

E-mail: kontakt@sund-okonomi.dk

Om SUND ØKONOMI

Bag Sund Økonomi står jeg, Lene Okholm.

Min motivation er, at jeg i dag kan rådgive mine kunder, uden at sælge. 

Jeg er oprindeligt uddannet finansøkonom og ejendomsmægler og med en baggrund som rådgiver og filialleder i en af Danmarks største pengeinstitutter, har jeg en rigtig god “insiderviden”. Den kommer dig til gode, når du vælger mig som din uvildige økonomiske rådgiver.

Jeg brænder for at undervise nystartede virksomheder i alt det, som er vigtigt for at komme godt fra start som iværksætter. Jeg har derfor taget en Coach – og Iværksætter uddannelse samt efterfølgende en Diplomuddannelse i Regnskab.

Jeg er uvildig rådgiver og har derfor ikke nogen andre, jeg skal tjene penge til. 

Jeg arbejder 100 % ud fra, hvad din henvendelse drejer sig om og forsøger ikke at skabe noget behov, du ikke selv mener, du har.

Læs mere om mig HER

økonomisk rådgiver