Skilsmisse økonomi er et udtryk der bliver brugt mere og mere og behovet for hjælp og rådgivning indenfor området er stigende.

Der er rigtig mange ting at forholde sig til i forbindelse med en skilsmisse og det bliver ikke nemmere af, at følelserne er i kog og du er usikker på fremtiden. Lad mig derfor hjælpe dig med at få de økonomiske spørgsmål besvaret og give dig rådgivning om skilsmisse økonomi.

Jeg kan hjælpe dig midt i din skilsmisse, med alt det praktiske omkring bodelingen samt gøre processen i hvad der fremover skal ske økonomisk nemmere.


Min rådgivning om skilsmisse økonomi

Min hjælp ved skilsmisse økonomi er mange ting, men nogle af de primære er at hjælpe dig med at skabe overblik over hvilke muligheder der er økonomisk, herunder eksempelvis beslutninger om salg/overtagelse af fælles hus, bil mm, regler i forbindelse med bodelingen, herunder også gældende pensions og børnepengeregler.

Bodeling betyder at den fælles formue skal deles. Bodelingen er ikke nødvendig for at søge om separation eller skilsmisse, og kan derfor foretages uafhængigt af denne bevilling. Blanketter til at lave ansøgningerne kan findes her på statsforvaltningen.dk


Skilsmisse uden separation

Før kunne man ikke blive skilt i Danmark uden en forudgående separation på 6 mdr. medmindre det kunne bevises at den ene part havde været utro eller der havde været grov vold enten parterne imellem eller overfor dennes børn.

Det er lavet om, så I dag kan man blive skilt med det samme, hvis man er enige om det. Hvis man ikke er enige skal man fortsat være separeret i 6 mdr., medmindre de ovenstående tilfælde er gældende.

Separation

I de juridisk sammenhæng er retsvirkningerne af separation og skilsmisse de samme. Som eksempler herpå kan jeg nævne:

  • Både ved separation og skilsmisse ophører formuefællesskabet den dag, hvor anmodningen er modtaget i statsamtet  
  • Arveretten mellem ægtefæller frafalder den dag der foreligger en bevilling til separation
  • I de særlige skatteregler for ægtefæller gøres der heller ikke forskel på separation og skilsmisse

 

En stor del af min rådgivning om skilsmisse økonomi ligger i at rådgive i reglerne om hvordan man hæfter samt deler med hinanden i en skilsmisse og derved give mine kunder det bedste udgangspunkt for en god bodeling

Gæld hæfter man ALTID selv for

Et område hvor de fleste ved alt for lidt om skilsmisse økonomi er gæld. Du kan kun komme til at hæfte for din ægtefælles gæld, hvis du selv har påtaget dig at hæfte noget fælles med din mand/kone.

Det mest almindelige eksempel på fælles hæftelse er den situation, at I optager et lån i en bank og begge skriver under på lånedokumentet, så er det nemlig et fælleslån og i hæfter her begge to for hele gælden.

Der er mange tilfælde hvor en ægtefælle har skrevet under på sådanne lånedokumenter, da de fleste mennesker tror at man hæfter for hinandens gæld alligevel når man er gift. Det gør man ikke, man hæfter altid kun selv for sin egen gæld uanset om man er gift eller skal skilles.

Hvad betyder fælleseje?

Når man bliver gift får man fælleseje. Fælleseje betyder ikke at man ejer alting fælles i et ægteskab som mange fejlagtigt tror. Ved fælleseje, ejer man stadig selv de ting man bragte med ind i ægteskabet og som man køber imens man er i ægteskabet.

Positiv formue skal deles

Den store forskel på værdier og gæld kommer først til udtryk ved skilsmisse, så skal man nemlig aflevere halvdelen af ens værdier til sin ægtefælle, hvis ens andel af værdier overstiger den gæld man har. Hvis man har højere gæld en de værdier man har er værd, skal man ikke dele noget.

At det udelukkende er en positiv bodel, der skal deles, kan føre til helt oplagte urimeligheder.


Eksempel på bodeling

Pia og Martin indgår ægteskab. Pia har forbrugsgæld på 160.000 kr. og en bil til en værdi af 140.000 kr.

Martin har ingen gæld og har aktiver i form af motorcykel, bil og opsparing på i alt 330.000 kr.

De bliver skilt og Pia tager sin gæld og bil og går uden at skulle dele med Martin, da hendes bodel er negativ fordi hun har mere gæld end værdier.

Martin derimod skal give Pia 165.000 kr. da hans bodel er positiv med 330.000 kr. og man i disse tilfælde skal dele med ægtefællen.

Konklusionen er her at Pia ender op med at få 165.000 kr. og kan derved indfri sin gæld og så fortsat have en bil til 140.000 kr. + 5.000 kr. i kontanter

Martin har derimod enten skulle låne penge til at kunne give Pia 165.000 kr. eller sælge enten bil eller motorcykel.

Det allervigtigste man skal gøre inden indgåelse af et ægteskab er at tage stilling til økonomiske konsekvenser ved en evt. senere skilsmisse

Det ovenstående eksempel viser hvor vigtigt rådgivning om skilsmisse økonomi er og der er bestemt mulighed for at sikre sig at man ikke ender i en sådan situation, man kan nemlig lave en ægtepagt med særeje.

Skilsmissesæreje

I nogle tilfælde kan en skilsmisse have fatale konsekvenser for den fremtidige økonomi, hvis man ikke har oprettet en ægtepagt og i andre tilfælde mærker man ikke forskellen. Det vigtige er bare at tage stilling.

Hvornår laves særeje?

Hvis man ønsker en anden formueordning end formuefællesskab, kan man aftale det i en ægtepagt i form af at lave særeje.

Ved oprettelsen af en ægtepagt skal man tage stilling til om det er alle aktiver der skal være særeje eller om det er nogle specifikke aktiver, det kan eks. være en arv eller en virksomhed. Gøres f.eks. mandens virksomhed til hans særeje, skal virksomhedens værdi ikke deles, hvis en skilsmisse en dag måtte blive relevant.

En anden situation hvor en ægtepagt er meget relevant er hvis der er sammenbragte børn i forhold til arv. Der er også en del der vælger at lave en ægtepagt for at sikre en ligedeling af pensioner ved skilsmisse, da pensioner ikke deles og der tit er stor forskel på hvor meget pensionsopsparing hver af parterne har.

Hvis en ægtepagt skal være gyldig, både i ægtefællernes indbyrdes forhold og i forhold til andre, skal den tinglyses i Personbogen. En skriftlig aftale er derfor ikke nok.

Bodeling ved skilsmisse

Ved separation og skilsmisse ophører ens formuefællesskab og man skal som sagt opgøre hver af ægtefællernes bodel. Det gør man ved at tage hver ægtefælles aktiver og trækker den gæld fra, hver ægtefælle har.

Derefter skal hver af ægtefællerne til den anden aflevere halvdelen af sin bodel, hvis den er positiv, altså hvis ens værdi af aktiverne er højere end den gæld man har.

Hvis man er enige om hvordan boet skal deles, er der ikke noget krav om at der skal laves en skriftlig bodeling, det må man selv om, men det anbefales dog, da der så aldrig er noget at komme efter senere.

Hvad sker der hvis man ikke kan blive enige om bodeling?

I ca. 90 % af alle bodelinger i forbindelse med skilsmisse sker ved et privat skifte, hvilket vil sige at parterne kun får hjælp fra en rådgiver de selv opsøger.

Hvis parterne ikke kan finde enighed på nogen måde, er det skifteretten der tager stilling til hvordan boet skal deles.

Dette koster en skifteafgift, hvilket er 2 % af boets bruttoaktiver og i tilfælde hvor der er bolig indblandet løber dette nemt op i 35-40.000 kr. Søg altid rådgivning om skilsmisse økonomi så I undgår skifteretten.

Skifteretten har ikke tidligere haft nogen mulighed for at hjælpe familier hvor gælden er højere end formuen, men det har de efter en ny lov i 2012 fået nu. Læs mere her i mit indlæg om: Bodeling ved skilsmisse – Hjælp til gældsramte par


Skilsmisse – bodeling af hus

Hvis et par der skal skilles ejer en fælles bolig, er denne en meget stor del af bodelingen.

Enten kan man træffe et valg om at den ene overtager bolig og gæld i ejendommen og alt afhængig af om der er friværdi i boligen eller ej, bliver man så enige om, enten en udbetaling til den der købes ud eller den part der overtager huset.

Alternativt kan man vælge at sælge boligen hvis der ikke er nogle af parterne der har råd til eller ønsker at overtage boligen.

Værdien af en fælles bolig indgår i parternes opgørelse af boet. Er parterne uenige om boligens værdi, kan de lade værdien fastsætte af en vurderingsekspert, eksempelvis en ejendomsmægler. Ejendommens værdi og ejendommens gæld indgår i boet på linje med andre aktiver og passiver.

Hvis begge parter står med lige stor ejerandel på hus og gæld opgør man halvdelen af værdien af huset samt halvdelen af gælden til hver ægtefælles bodel. Man skal herefter blive enige om hvem der skal have hvilke værdier.

Det er i disse sager hvor der er fælles bolig indblandet, at rådgivning omkring skilsmisse økonomi er altafgørende.

Der er rigtig mange par der ender i stor gæld efter en skilsmisse grundet tab på hussalg – Få den rigtige hjælp inden det er for sent

 

Skilsmisse er tit lig med stor gæld

Der er desværre mange danskere der er havnet i en situation hvor de har fået et tab på et hussalg i forbindelse med en skilsmisse. Læs mere om hvordan jeg kan hjælpe med gældsrådgivning.

I de fleste tilfælde er det fordi at der ikke er nogen af parterne der har råd til at blive boende i huset alene og derfor gør, at de er tvundet til at sælge huset.  Alternativt kan det også være, at ingen af parterne har lyst til at blive i huset alene.

Solidarisk hæftelse for tab

Hvis et par sælger et hus med et underskud, og de inden salget begge hæftede for gælden, hæfter de også begge for den gæld, der er opstået på grund af underskudssalget.

Loven i Danmark er således, at hvis man som par har et fælles lån og man skal skilles, kan man ikke forlange at banken, kreditforeningen eller andre kreditorer skal dele lånet i to. Man kan forsøge at få dem til det, men de kan vælge, at begge parter fortsat skal stå på hele lånet.

Tendensen fra bankerne er desværre meget klar, de deler færre og færre lån op og ønsker i stedet for at sikre sig selv med at have to debitorer på lånene i stedet for kun en. Læs mere her hvor jeg giver hjælp til gæld.

 

 Ved skilsmisse økonomi er der rigtig meget at hente ved at investere i den rigtige vejledning.

 

Skilsmisse økonomi – Få den nødvendige rådgivning

Det anbefales klart at søge professionel hjælp til at få tingene delt rigtigt, så I kan få en fornuftig løsning på jeres fælles økonomi og begge parter derfor kommer bedst muligt videre. Det behøver ikke at være forbundet med store økonomiske omkostninger og det er her jeg som uvildig rådgiver kan hjælpe jer uden at I behøver at skulle bruge en masse penge hos en advokat.

Derfor er rådgivning omkring skilsmisse økonomi så vigtig

Det kan være forbundet med store omkostninger, at varetage de økonomiske aspekter uden hjælp fra en med kendskab til regler og lovgivning. Ikke mindst kan det give anledning til mange uoverensstemmelser efter en skilsmisse, fordi den ene part føler sig snydt i forbindelse med bodelingen.

Brug mig som sparringspartner

Ved skilsmisse økonomi er der Udover bodelingen mange overvejelser og beslutninger der efterfølgende skal tages omkring dit fremtidige liv, en af de vigtige ting er hvordan din økonomi kan fungere fremover.

Jeg kan hjælpe dig til at få det fornødne overblik over hvordan situationen ser ud efter din skilsmisse.

Jeg kan hjælpe dig med alle de praktiske ting som at tage kontakt til bank, mægler, advokat (tag evt. et kig på juf.dk/skilsmisseadvokat)  og andre involverede parter, samtidig med at jeg kan være din sparringspartner til at træffe de rigtige valg for dig fremadrettet vedr. din økonomi.

 

 

 

 

Kontakt mig HER og få sparring omkring skilsmisse økonomi

 

 

 

7 Comments on Skilsmisse økonomi – Lad mig hjælpe dig

Comments are closed.