Ledighed

Ledighed er nok den største fare for mange danske familier i 2014. De familier hvor man allerede er havnet i arbejdsløshed, fylder kampen for at komme tilbage på arbejdsmarkedet meget. Det påvirker den enkelte og familien såvel psykisk som økonomisk. De familier som p.t. er gået fri, går dagligt med frygten for at de kan miste deres arbejde og hvad de så skal gøre.

Et godt råd vil være at forholde sig til hvad der skal ske, hvis din familie ender i den situation. Hvad kan I gøre for at stille jeres familie bedst muligt hvis en af jer skulle blive ledig.

Bankerne i Danmark

Selvom bankerne har tabt forholdsmæssigt langt færre penge på private i forhold til erhvervsvirksomheder. Så betaler privatkunderne en stor pris for at lave bankforretninger. Mange får meget lave indlånsrenter på indlån og til gengæld høje udlånssatser for at låne.

Har du gæld eller et lånebehov så undersøg markedet grundigt og tilknyt eventuel din personlige rådgiver, som alt andet lige bedre kan gennemskue markedet og forhandle på dine/jeres vegne.

Jeg hjælper mange kunder med at forhandle med deres nuværende bank samt at finde en ny bank, læs mere her på Bankskifte.

Realkreditinstitutterne

Finanskrisen og opstramningerne får skyld for meget, og realkreditinstitutterne udnytter den nuværende situation på samme måde som pengeinstitutterne til at sætte såvel bidrag som gebyrerne op. Realkreditmarkedet har for mange altid været en jungle og de seneste ændringer med 2-lags belåning og markant forhøjede bidragssatser, har absolut gjort det mere gunstigt for realkreditinstitutterne og meget mere ugennemsigtig for lånetagerne.

Ud over de højere priser for at låne hos realkreditinstitutterne, så ligger der også en usikkerhed for om de afdragsfrie lån bliver afskaffet, da rigtig mange boligejere i dag sidder med disse lån og vil have svært ved at have råd til at afdrage i den nuværende økonomisk situation.

Pensionsopsparing

Der har været mange lovmæssige ændringer på pensioner de sidste år. Først fik vi et loft på indskud på ratepension med henblik på at få danskerne til at spare op på livrenten. Så fjernede politikkerne mellemskatten, og kapitalpensionen gav fradrag i bundskatten og afgift på 40% ved pensionsudbetaling.

Det sidste der er blevet gjort, er at ændres kapitalpensionen til alderspension og fradrag for indskud på kapitalpension er slut og til gengæld vil der hellere ikke være nogen skat eller afgift når den udbetales.

Alle disse ændringer er uoverskuelige for de fleste mennesker for mange.

Så ud over danskerne fortsat ikke køber så mange, biler, møbler, rejser m.v. som kan “få gang i hjulene” så møder vi også mange som overvejere at stoppe eller allerede er stoppet med deres pensionsopsparing. Konsekvensen for dette valg kommer selvfølgelig først på længere sigt, men et vigtigt elemente i manges pensionsopsparing er også de forsikringer der dækker ved tab af erhvervsevnen ved sygdom og ulykker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.