Gældsrådgivning – Hvorfor ?

Rigtig mange danskere sidder i dag i en situation hvor der kæmpes for at holde økonomien på rette kurs, hvilket gør at flere har brug for gældsrådgivning. Et tegn på denne udvikling kan også læses i indlægget her: Danskernes gæld vokser

GældsramtDu er derfor langtfra alene hvis du sidder i en presset økonomisk situation. Årsagerne hertil kan være mange, evt. pga. en tvangsauktion, skilsmisse eller et mislykket erhvervseventyr. Det kan også være pga. sygdom, spillelidenskab eller som man ser i flere og flere tilfælde, nemlig privat overforbrug.

Overblik er altafgørende

Uanset hvad årsagen er kommer vi ikke udenom at vores trivsel påvirkes negativt hvis vi ikke har overblik over økonomien, derfor er det vigtigt at der er klarhed omkring ens økonomiske situation.

Det er altafgørende at du får et overblik over din gældssituation samt dine muligheder fremadrettet for at komme hurtigst og nemmest ud af gælden. Her kan klart anbefales at få gældsrådgivning. Se også min side om hjælp til gæld.

Gældsramte føler ikke banken hjælperDårrlig rådgivning

Mange oplever at banken ikke er til meget hjælp hvis man har en stor gæld og slet ikke hvis en del af eller endnu værre, hvis hele gælden er finansieret uden for banken. Derudover har mange banker også en tendens til at skrue renterne helt urimeligt i vejret over for mennesker der har en stor gæld, hvilket tit gør ønsket om at betale gælden ned endnu mere håbløs.

 

Flere får uvildig rådgivning

Uvildig rådgivningGældsrådgivning kan være mange forskellige ting, men uanset hvilken vinkel, så er det rådgivning og vejledning om gæld for at skabe den bedste økonomiske fremtid.

Gældsrådgivning er meget bredt og man kan få den flere forskellige steder. Banken har i mange år været det primære sted man valgte at få rådgivning om gæld, men den større utilfredshed med bankernes måde at drive forretning på har gjort at flere og flere vælger at få rådgivning fra en uvildig rådgiver, som ikke har noget de skal ”sælge” ligesom en bankrådgiver har.

 

Har du brug for gældsrådgivning ?

Hvis man kan nikke genkendende til nogle af de nedenstående punkter kan det være en god ide at overveje at få gældsrådgivning til at komme videre.

 

Gæld2

 • Er du kommet ud i en situation hvor det er svært at overskue tingene?
 • Fylder økonomien meget i dine tanker og giver det spekulationer/konflikter?
 • Har du svært ved at finde penge til at betale regningerne til tiden?
 • Kan du nikke genkendende til nogle af de situationer der vises i TV programmet, Luksusfælden på TV3?
 • Eller har du ganske enkelt bare brug for nogen der tager over og viser dig lyset igen?

 

Så har du mister overblikket over økonomien og ønsker gældsrådgivning, så kontakt mig og jeg vil prøve at hjælpe dig og din familie, inden det er for sent.

 

Gældsrådgivning hos mig er mange ting:

Jeg er uvildig rådgiver, som betyder at jeg ikke har nogen jeg jeg skal sælge nogen produkter for. Jeg kan derfor altid tænke på og handle ud fra, hvad der er den bedste rådgivning samt økonomisk løsning for dig som kunde. Læs meget mere om uvildig økonomisk rådgivning her. Min rådgivning er som sagt mange ting, men nedenfor er listet nogle eksempler op:

 •       At skabe et overblik over din situation og gæld.
 •       Udarbejdelse af nuværende og fremtidige budgetter
 •       Indgå aftaler med kreditorer.
 •       Udarbejdelse af økonomisk overblik, hvis økonomien ændrer sig væsentligt
 •       Giver anbefalinger til livsændringer der kunne optimere din økonomi
 •       Hjælp til en evt. gældsanering eller akkordordning med dine kreditorer

 

Jeg mener at alle skal have en mulighed for at få den hjælp de behøver uden at skulle hyre en dyr advokat. Kontakt mig og lad mig give dig en gratis vurdering af hvordan jeg bedst kan hjælpe dig.

 

 

Gældsrådgivning om gældssanering og Frivillig akkord

Jeg har mange gældsramte kunder som har brug for hjælp til at finde ud af hvordan de bedst kommer ud af gælden og i den forbindelse er min gældsrådgivning tit beregninger på og vurderinger af om en gældssanering eller en frivillig akkord er en mulighed. Nedenfor er disse to begreber forklaret.

 

Hvad er en gældsanering?

Før i tiden var gældssanering forbeholdt mennesker der havde haft en virksomhed de var gået konkurs med og som man derved ønskede at hjælpe videre økonomisk. Den tid er imidlertid forbi, da man i dag ser gældssaneringer bevilget på baggrund af gæld folk har fået i forbindelse med eksempelvis tab på hussalg osv.

GældssaneringGældssanering er en ordning, som giver mulighed for at søge domstolene om at få nedsat eller slettet sin gæld. Gældsrådgivning fra en med indsigt i reglerne er her nødvendig.

Hvis gælden bliver sat ned, bliver der lavet en afdragsordning for resten af gælden. Hvis gælden bliver slettet, skal man betale ligeledes betale til sine kreditorer, men her er det i 3-7 år og herefter er man gældfri.

Hvor meget skal betales til kreditorerne?

Beløbet man skal betale er det beløb man har til overs når husleje + forbrug (el, vand og varme) er betalt samt det man skal have til resten af ens udgifter inkl. mad ifølge lovgivningen. Disse satser ses nedenfor:

 • Hvis man er enlig skal man have 5.740 kr. pr. måned
 • Hvis man er et par er beløbet 9.740 kr. pr. måned
 • Pr. barn op til 2 år er beløbet 1.570 kr. pr. måned
 • Pr. barn op til 7 år er beløbet 2.010 kr. pr. måned
 • Pr. barn op til 18 år er beløbet 2.890 kr. pr. måned

Det vil sige at hvis en enlig med et barn på 1 år får en gældssanering bevilget, beregnes det der skal betales til kreditorerne som alt over det beløb der udregnes i eksemplet nedenfor.

Eksempel:

Udgift til husleje: 3500 kr. + Udgifter til forbrug 800 kr. + lovgivningens sats som enlig 5.740 kr. + barn 1.570 kr. = 11.610 kr.

Har skyldneren her en indtægt på 15.500 kr. hver måned skal denne derfor aflevere 15.500 kr.- 11.610 kr. = 3.890 kr. hver måned til sine kreditorer.

Rent praktisk foregår det ved at disse penge bliver sat ind på en lukket konto og så en gang om året betales der til de forskelige kreditorer.

Skifteretten vurderer muligheden for gældssanering

Skifteretten går ind og vurderer om din mulighed for at betale din gæld tilbage er tilstede og hvis de mener at du ikke kan det, er der en Ingen gældssaneringmulighed for at du kan få en gældssanering igennem, men ansøgningen kan sagtens blive afvist på trods af, at din gæld er umulig at betale tilbage.

Ikke nemt at få gældssanering igennem

Der er mange der tror at de kan få gældssanering hvis deres gæld er vokset dem over hovedet, men så nemt er det imidlertid ikke. Der er kun 10-20 % af dem der ansøger der får en gældssanering. Få altid en vurdering af om det er realistisk igennem gældsrådgivning.

Læs også Betingelser for gældssanering.

 

Frivillig Akkord – En vej ud af gælden

En frivillig akkord er en anden mulighed for at komme ud af din gæld.

Hvad består en frivillig akkord af?

En frivillig akkord er en nedskrivning af din gæld. Det er en aftale du selv laver med dine kreditorer, altså uden indblanding fra nogen myndigheder. Du betaler en procentdel af din gæld tilbage til dine kreditorer over 5 år og derefter er du gældfri.

Hvornår det er realistisk at få akkord igennem

Frivillig akkordNår du skal vurdere om det er realistisk at lave en frivillig akkord med dine kreditorer, skal du kigge på hvor lang tid det ville tage dig at betale din gæld tilbage. Man siger nemlig at man gerne skulle kunne betale sin gæld tilbage inden for 5-7 år.

Hvis du ikke kan det, vil det være oplagt at søge gældsrådgivning for at få en vurdering af om det vil være fornuftigt at kontakte dine kreditorer for at forsøge at lave en frivillig akkord. Det er i sådan en forbindelse vigtigt at lave et godt forarbejde.

Eksempel på akkord udregning

Du skal ud fra dit budget se hvor mange penge du har i overskud hver måned når dine faste udgifter er betalt. Dette kan eksempelvis være 2.500 kr.

Så laver du en oversigt over alle dine kreditorer, hvor du skriver hvor mange penge du skylder til hvilke kreditorer. Vi regner her med at du skylder 370.000 kr.

Derefter sender du dit budget samt oversigten over gælden til dine kreditorer med en forespørgsel om de vil acceptere at du betaler 2.500 kr. til dem i alt hver måned i 5 år. Du vil her betale 2.500 kr. x 60 mdr. = 150.000 kr. hvilket svarer til ca. 40 % af det du skylder. Du beder samtidig kreditorer om at nulstille rentetilskrivningen på lånene.

 

Den økonomiske udvikling i Danmark har gjort at behovet for gældsrådgivning er blevet markant større

 

Hvorfor er danskernes gæld steget?

Gæld-boligGrundene til at flere end tidligere sidder i en svær økonomisk situation og har brug for gældsrådgivning kan være mange, men den stigende ledighed og store fald i boligpriser er klart nogle af dem. Disse to faktorer sammenholdt med at mange desværre ikke får den gældsrådgivning der er brug for i tide, har været medvirkende til at flere end tidligere, er endt i en Tvangsauktion.

 

Tvangsauktion – Hvad er det?

En tvangsauktion er et “tvangssalg” af et hus. Når kreditorerne ikke får sine penge til tiden, kan de tvinge dig til at sælge din bolig på tvangsauktion. Deres formål er naturligvis at få så mange penge tilbage som muligt.

En tvangsauktion foregår ved at der bliver annonceret offentligt at den pågældende ejendom skal på tvangsauktion og det foregår i fogedretten ved at interesserede kan komme og byde på ejendommen.

I langt de fleste tilfælde er det en af kreditorerne der forlanger dit hus på tvangsauktion. Det kan for eksempel være en panthaver, der ikke har modtaget terminsydelser. Typisk er det realkreditinstitutter og banker, men kan også være andre panthavere som eksempelvis finansieringsselskaber og udstedere af private pantebreve.

Ud over kreditorerne har Skat også mulighed for at begære en ejendom på tvangsauktion, hvis ejendomsskatterne ikke er betalt.

Når ejendommen er solgt på Tvangsauktion

Når ejendommen er solgt på tvangsauktion, overtager den person der har givet det højeste bud straks ejendommen Tvangsauktionog kan derfor kræve, at den tidligere ejer flytter fra ejendommen med det samme, uanset om denne har et andet sted at bo eller ej.

Budsummen fra tvangsauktionen bliver fordelt mellem dem der har pant i ejendommen. Det er dem der står øverst i prioritetsrækkefølgen der får deres penge først, typisk realkreditinstituttet. Derudover skal de øvrige omkostninger betales.

Når køber har betalt det beløb han skal, laver fogedretten et auktionsskøde. Køberen kan få auktionsskødet tinglyst på ejendommen. Samtidig skal det gæld der ikke blev indfriet ved tvangsauktionen slettes af tingbogen. Denne resterende gæld, er den gæld den tidligere ejer så hæfter personligt for.

 

Gældsrådgivning hos mig er rigtig mange ting, der findes et utal af forskellige gældsituationer.

 

 Gæld – Hvad er det?

Nedenfor er forklaret hvad gæld egentlig er og hvor stor forskel der er på gæld, det behøver nemlig ikke altid være en dårlig ting at have gæld, det er bHvad er gældare vigtigt at få gældsrådgivning, så man træffer de rigtige valg.

Gæld er en betegnelse for de penge man skylder væk og dermed skal tilbagebetale løbende efter aftale.

Man kan skylde penge til andre private mennesker eller instanser, såsom eksempelvis banker, kreditforeninger, skat samt finansieringsselskaber mm. Derudover kan man skylde diverse firmaer penge.

Forskellige kategorier af gæld

Der findes forskellige kategorier af gæld. Boliggæld er den gæld man skylder i et hus og den skyldes oftest til kreditforeningen og banken. Billån/gæld er gæld i bil og den skyldes oftest til banken eller de finansieringsselskaber der samarbejder med bilforhandlerne.

Disse to slags gæld er gæld hvor der kan tages sikkerhed (pant) i, hvilket betyder at kreditorerne har sikkerhed for deres penge og kan sælge huset eller bilen hvis man ikke overholder sine betalingsaftaler.

Derudover findes der forbrugsgæld, gæld til det offentlige, privatgæld mm. Fælles for disse er at der som regel ikke er sikkerhed for denne gæld, hvilket også tit bevirker at denne gæld er markant dyrere end bil og boliggæld

Den fornuftige gæld

Fornuftig gældDen største del at de mennesker der ejer et hus i Danmark har optaget lån i huset. Denne gæld kan være fornuftig nok at optage, da man her har en værdi bag gælden.

For at man øger sin chance for at det bliver ved med at være fornuftigt, bør man afdrage på de lån man har optaget og derved gøre sin gæld mindre, dette skulle gældsrådgivning gerne sørge for. Læs meget mere om de forskellige slags boliglån der er at vælge imellem samt hvordan jeg kan hjælpe dig her på min side: Boligrådgivning der hjælper dig.

Det samme kan gøre sig gældende med en bil. Dog skal man være opmærksom på at biler taber deres værdi hurtigt. Derfor er det sjældent, at en bil er en god investering, men tit en nødvendighed, og sørger man for at have et fint afdrag på den gæld man har optaget i bilen, så kan det også sagtens være fornuftigt.

Forbrugsgæld

Der hvor de fleste kommer i klemme er enten ved for meget optaget forbrugsgæld, altså gæld man ikke har nogen værdierforgældet for eller gæld til det offentlige.

Forbrugslån kan opstå pga. mange ting, det kan være overforbrug, altså at man har lånt penge til at leve et mere luksuriøst liv end man ellers havde råd til. Det kan man sige er meget dumt og i disse tilfælde er det et spørgsmål om tid inden gældsrådgivning er nødvendig.

Det er dog ikke altid at forbrugslån opstår pga. dårlig adfærd. Mange mennesker mister store beløb i forbindelse med hussalg som priserne på boliger er nu og den gæld man får med fra et tab ved salg af hus, bliver også forbrugsgæld.

 

Gæld til det offentlige

En anden type er gæld til det offentlige. Der er en del offentlige myndigheder man kan skylde penge. Nogle eksempler er Skat, kommuner, politi, SU styrelsen osv.

Det kan være gæld til kommune i form af evt. manglende betalt børnepenge, lån til indskud i lejebolig mm. Det kan også være gæld til politiet for forskellige slags bøder, det kan være til SU styrelsen i form af SU lån eller det kan være til Skat, som kan være opstået ved evt. forkert forskudsregistrering.

Skat inddriver alt offentlig gæld

SKAT har til opgave at inddrive gæld til alle offentlige myndigheder, for eksempel personskat, underholdsbidrag, ægtefællebidrag, ubetalte p-afgifter, for meget udbetalt SU, tv-licens mv.

Hvis du undlader at betale eller kontakte Skat for en aftale, inddriver de gælden. De gebyrer og omkostninger, som det koster at inddrive gælden, vil blive lagt oven i din gæld. Uden en betalingsordning bliver det derfor hurtigt dyrt.

Skats muligheder for at inddrive gæld 

Der er flere forskellige muligheder Skat kan bruge for at inddrive gæld:Penge til skat

De kan trække i din indkomst, som kaldes lønindeholdelse, hvis du ikke betaler eller bryder din betalingsordning. Når man lønindeholder, betyder det, at trækprocenten sættes op. Skat kan lønindeholde, hvad enten du arbejder eller modtager pension, understøttelse eller andet.

Derudover kan Skat tilbageholde overskydende Skat fra borgerne

Læs mere om Skat’s muligheder for inddrivelse af offentlig gæld her på: http://www.borger.dk

 

At få gældsrådgivning i tide kan ikke siges nok, så kontakt mig undgå en RKI registrering

 

Uanset hvilken type lån du har, er det vigtigt at du overholder de betalingsaftaler der er lavet med kreditor. Det er det for at undgå at blive registreret som dårlig betaler hos RKI.

Hvad er RKI?

RKI registret er Danmarks største register for dårlige betalere og administreres af firmaet Experian. Registreret bruges af stort set alle virksomRKIheder der låner penge ud i Danmark. Ifølge opgørelse fra 2012 er der registreret over 220.000 danskere i RKI registret.

Virksomheder bruger RKI systemet til to ting. Dels til at tjekke om deres låneansøger er registreret som dårlig betaler inden de yder lån eller kredit til denne samt til at registrere deres låntager, hvis denne ikke overholder sine afviklingsaftaler.

 

Hvis du er registreret i RKI, kan du ikke få kredit eller lån.

Hvis man ikke overholder sine afdragsaftaler kan kreditor som nævnt lave en indberetning til RKI registret og man bliver derved registreret som ”dårlig betaler”.

Rent praktisk skal kreditoren have givet skyldneren mulighed for at betale det skyldige beløb og have sendt tre rykkerbreve forud for registreringen.

Tjek RKI register

Hvis man er registreret burde man vide det, da alle der bliver registreret får direkte besked skriftligt, uanset om det er privatpersoner eller virksomheder. Man kan dog alligevel gå ind på http://www.Dininfo.dk og se om der ligger nogen registreringer på ens cpr. nr.

Konsekvenser ved at stå i RKI register

Udover at man ikke kan låne penge når man er registreret i RKI, er der også nogle andre konsekvenser, nedenfor er listet 6 punkter op med ting man heller ikke kan få eller oprette når man er registreret i RKI.

 • Oprette et mobiltelefon abonnement (derimod må man bruge taletidskort)
 • Lease en bil
 • Kreditkort, kontokort og benzinkort
 • Internet abonnement hos nogle udbydere
 • Forsikringer med månedlige betalinger
 • Kontaktlinse abonnement hos nogle udbyder

Man kan højst være registreret i RKI i 5 år for samme regning. Man kan godt være registreret flere gange, hvis der er flere regninger man ikke har betalt.

 

 

Kontakt mig HER for at få gældsrådgivning

 

 

 

3 Comments on Gældsrådgivning? Lad mig hjælpe dig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *