I Danmark er der ca. 15.000 par årligt der skilles. Langt de fleste finder ud af hvordan de deler hus, bil, ejendele og gæld, enten med hjælp fra forskellige rådgivere eller indbyrdes. Men for den gruppe som ikke kan blive enige om bodeling ved skilsmisse, og har mere gæld end formue har der ikke været nogen hjælp at hente tidligere, det er der kommet nu med en ny lov.

Ny lov giver skifteretten mulighed for at hjælpe ifm. bodeling ved skilsmisse 

Loven er ændret således, at skifteretten nu også kan hjælpe i bodeling ved skilsmisse, hvor der er fælles gæld, selvom denne overstiger formuen, hvilket gør det lettere for parrene, at komme videre. Man kommer derved ud over de tilfælde, hvor den ene bevidst ødelægger den andens mulighed for at komme videre med sit liv økonomisk.

Eksempel på tidligere lov

Et par skal skilles, konen er flytter og manden bor i sin og ekskonens fælles hus med børnene. Han har ikke råd til at blive boende i huset, men ekskonen vil ikke være med til at sælge.

Da lånene i huset er større end husets værdi, og parret samtidig har en forbrugsgæld på 300.000 kroner, har manden ikke mulighed for at få skifterettens hjælp til at få en bodeling ved skilsmisse igennem. Her kan man tale om, at konen holder manden fra at have mulighed for at komme videre.

Bankerne ønsker ikke at opdele fælles gæld  i bodeling ved skilsmisse

Men selvom skifteretten er klar til at hjælpe de familier, der både slås med økonomiske og følelsesmæssige konflikter, er det ikke sikkert, at parterne helt kan få skåret de økonomiske bånd. Mange banker modsætter sig nemlig at dele fælles gæld op i to i bodeling ved skilsmisse.

Når det forholder sig sådan, så skyldes det, at det er bedre for bankerne at have to personer at inddrive gæld fra end kun en. Begge parter i en skilsmisse hæfter nemlig for den fulde gæld.

Bankerne siger at det er en individuel vurdering hver gang om man ønsker at dele lånet op eller ej og hvis begge partner har en god og solid økonomi, vil de gerne, men dette er bare sjældent billedet i den virkelige verden.

Jeg hjælper rigtig mange mennesker der står i en skilsmisse. Læs mere her på min side om skilsmisse økonomi

Resume af bodeling ved skilsmisse:

  • Skifteretten har nu mulighed for at hjælpe skilsmissepar der ikke kan blive enige i bodeling ved skilsmisse
  • Tidligere kunne den ene part holde den anden part fra at komme videre økonomisk
  • Bankerne siger tit nej til at dele fælles gæld ved skilsmisse
  • Jeg rådgiver mange der står i en bodeling ved skilsmisse – Kontakt mig

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *