Det er altid en individuel vurdering af skifteretten, om der bliver bevilget en gældssanering eller ej. Der er dog to grundbetingelser, der skal være opfyldt, for at man kan komme i betragtning til det.

Betingelser for gældssanering

Du kan få gældssanering, hvis du ikke er i stand til at betale din gæld tilbage. Samtidig er det en forudsætning, at du ikke bliver i stand til det på nogen måde inden for en årrække.

Derudover er der en betingelse om, at hvis man får en gældssanering, skal den økonomiske situation blive forbedret.

Hvornår man ikke kan få gældssanering

Der findes klare regler om, hvornår man ikke kan få gældssanering. Hvis et af de nedenstående punkter passer til din situation, vil du aldrig kunne opnå gældssanering. Det gælder, uanset hvor meget gæld du har.

1)      Hvis dine økonomiske forhold er uafklarede. Det vil f.eks. sige hvis du er i gang med at sælge hus, bil eller i gang med at blive skilt, og bodelingen ikke er på plads endnu.

2)      Hvis du har handlet uforsvarligt i økonomiske anliggender. Det vil sige hvis du f.eks. har optaget gæld, selvom du vidste, at du ikke var i stand til at betale pengene tilbage. Det kan også være, at du har lavet investeringer, der har været alt for risikable i forhold til din økonomi. Eller måske har du gæld til det offentlige, fordi du har opgivet en lavere indkomst eller forkerte fradrag for at betale mindre i Skat.

3)      En stor del af din gæld er kommet, fordi du har begået noget strafbart eller ved andre erstatningspådragende forhold.

4)      Hvis du har undladt at betale dine ydelser til dine kreditorer, selvom du har haft mulighed at betale dem.

5)      Hvis du har “forberedt dig” på en gældssanering, f.eks. ved at sælge værdifulde aktiver eller forære dyre ting væk, for at dine kreditorer ikke kan få de penge, du skylder dem.

6)      Du har stiftet gæld efter at gældssaneringen er indledt.

Det er vigtigt, at du er “uskyldig”

For at blive taget i betragtning til en gældssanering er det en fordel at være ”uskyldig” i forhold til din økonomiske situation. Det vil f.eks. være, hvis du har stiftet din gæld på et tidspunkt, hvor din indtægt kunne bære de ydelser, der skulle betales. Du kan efterfølgende have mistet dit job eller ufrivilligt have en mindre indtægt ved eksempelvis at blive syg/ uarbejdsdygtig. Hvis dette er tilfældes, kan du komme i betragtning til at få gældssanering, i modsætning til de ovenstående 6 situationer.