Der er en helt bestemt procedure for, hvordan en ansøgning om gældssanering skal være. Der findes tilsvarende procedurer for, hvordan den behandles af skifteretten.

Gældssanering ansøgning – sådan gør du:

En ansøgning om gældssanering sker ved at udfylde en blanket og sende den til skifteretten. Blanketten kan du finde her.

Det er meget vigtigt, at du udfylder alle punkter på blanketten, da skifteretten afviser ansøgningen, hvis der mangler væsentlige oplysninger.

Når skifteretten har modtaget din ansøgning om gældssanering, gennemgår de den. De vurderer ud fra, om de mener der er en mulighed for, at du vil kunne få en gældssanering.

Hvis skifteretten mener, at der er mulighed herfor, indkalder de til et møde, hvor man skal møde personligt.

Indledende møde i skifteretten efter din gældssanering ansøgning 

På mødet vil skifteretten sammen med dig gennemgå din ansøgning. Du vil her blive stillet en række supplerende spørgsmål om din økonomiske situation. Her vil de undersøge ting, som bl.a. hvor din gæld stammer fra, samt hvor gammel gælden er. Hvis skifteretten vurderer, at der er en rimelig chance for, at du kan få gældssanering, indledes sagen.

Det er en advokat fra skifteretten, der styrer det praktiske i en gældssaneringssag. Denne advokat er også din medhjælper i forløbet. Omkostningerne til denne advokat og omkostningerne til sagen betales som regel af statskassen. Det er gratis for dig som skyldner at ansøge om gældssanering.

Offentliggørelse af gældssanering

Når der indledes en gældssaneringssag, skriver advokaten til dine kreditorer. De opfordres hermed til at anmelde deres krav inden for 8 uger. Der indrykkes samtidig en annonce i statstidende, hvor opfordringen offentliggøres.

Advokaten/medhjælperen laver i samarbejde med dig en redegørelse med forklaring på, hvordan din gæld er opstået, opgørelse over værdier samt et budget og forslag til gældssaneringen.

Skifteretten afgør, om gældssaneringen bevilges

Når denne redegørelse er lavet, og de 8 uger er gået, hvor kreditorerne kan anmelde deres krav, indkaldes der til et nyt møde i skifteretten. Her indkaldes du, dine kreditorer samt advokaten. Her er der også mødepligt som til det første møde. På mødet har du ligesom de andre mulighed for at fremføre dine synspunkter i sagen. Herefter afgør skifteretten, om du får gældssanering eller ej.

Skifteretten kan i hele forløbet vælge at afvise sagen, hvis de mener, at kravene til gældssanering ikke er opfyldt. Det kan også være, at de får oplysninger i forløbet, som medfører at en gældssanering ikke er mulig.

Skifteretten kan også til hver en tid indkalde dig til flere møder end de to nævnte. Det kan være, hvis de har brug for en forklaring på noget. Man har pligt til at give informationer om alt, hvad både skifteretten og advokaten/medhjælperen beder om.