Henstand betyder pause fra at betale af på din gæld. Denne pause kan vare lige så længe, du har brug for det. Der findes ikke nogen regler eller love herom.

Hvis du får henstand på et lån, betyder det, at du kan vente til et senere tidspunkt med at betale det næste afdrag. Det sker selvfølgelig efter aftale med den, du skylder penge. Vedkommende eller virksomheden skal altid acceptere denne henstand. Du kan ikke bare lade være med at betale og regne med, at alt er ok.

Mulighed for at få økonomien på rette kurs

Henstand kan være en måde at få genoprettet sin økonomi på. For eksempel hvis du har stor gæld og er ved at drukne i ubetalte regninger. Hvis du her får henstand på et af dine lån, betyder det måske, at du kan betale alle dine andre regninger til tiden. På den måde kan du skridt for skridt nedbringe din gæld og i sidste ende blive gældfri.

Hvordan øger jeg mine chancer?

En kreditor har ikke pligt til at give dig henstand, fordi du beder om det. Hvis du vil øge dine chancer, kan det være en fordel at lave en oversigt over din gæld, dine ubetalte regninger samt dine fast indtægter og udgifter. Herudfra laver du en plan for, hvornår du kan betale hvad.

Det er vigtigt, at du har et realistisk tidspunkt, du kan starte med at betale af på den pågældende gæld.

Forsøg at samle gælden

Rigtig mange gældsramte mennesker har små lån mange forskellige steder, hvor de betaler en tårnhøj rente. En henstand her vil blot tilskrive endnu flere høje renter. Her kunne det, hvis man har mulighed, være en god ide at forsøge at samle gælden.

Jeg rådgiver og hjælper mange kunder med at forhandle med deres kreditorer som en del af en plan for at få nedbragt gælden. Læs  meget mere om hvordan jeg kan hjælpe dig med gældsrådgivning her.

Resume:

    • Henstand betyder, at man kan vente med at afdrage på sit lån
    • Man kan bruge det til at få økonomien på rette kurs igen
    • Man bør lægge en plan for afvikling af gælden, når man søger
    • Det er en fordel, at man samler så meget gæld som muligt.