Gældsfaktor er et nøgletal, der kigges meget på i bankerne. Det giver et billede af, om din gældsætning er sund. Gældsfaktor bliver brugt til at kreditvurdere bankens kunder i forbindelse med udlån.

Det viser en gældsfaktor

Din bruttoindkomst sat i forhold til din samlede gæld kan indikere om du har sat dig i for meget gæld i forhold til det du tjener. Formlen hedder: Hustandens gæld/hustandens indkomst = Gældsfaktor.

Tommelfingerreglen for en fornuftig gældsfaktor er ofte omkring 3, altså at du kan have gæld der er ca. tre gange så høj som din indkomst (indtægter). Indtægter er lønindkomst, børnepenge, pension samt mv., mens passiver er gæld – billån, boliglån, forbrugslån, kassekreditter mv.

Eksempel på udregning af gældsfaktor

Har du eksempelvis en årlig husstandsindkomst (manden og konens indtægt lagt sammen) på 600.000 kr. og gæld i form af kreditforeningslån, boliglån, billån og en kassekredit på i alt 2.100.000 kr. er din gældsfaktor på 3,5, hvilket er i den høje ende, men stadig kan betegnes som en sund gældsfaktor.

Bankerne bruger nøgletallet forskelligt

Det er meget forskelligt, hvor meget hver bank vægter dette nøgletal. Nogle har nogle helt bestemte værdier, kunderne skal holde sig indenfor, hvis de skal kunne låne penge. Andre bruger det som et supplement til vurderingen af kundens samlede økonomi.

Den sidste løsning er helt klart den bedste i min verden, da en kunde sagtens kan have en meget høj gældsfaktor og samtidig en god økonomi. Det afhænger meget af, hvilken gæld man har. Eksempelvis belaster kreditforeningslån ikke ens økonomi nær så meget som et forbrugslån.

Resume af gældsfaktor:

  • Det er et nøgletal, der viser om din gældsætning er for høj
  • En faktor på 3 og derunder er sund
  • Bankerne vægter dette nøgletal meget forskelligt
  • Man kan ikke alene vurdere kundens gældsætning ud fra dette nøgletal