Hvis den gæld, du har i dit hus, overstiger din formue, er du teknisk insolvent. Faldende boligpriser er en af grundene til, at antallet af danskere der er teknisk insolvente, er steget meget de sidste 5 år. Hvis du er teknisk insolvent, risikerer du at skulle betale, hvis du flytter fra din bolig.

Faldende boligpriser skyld i teknisk insolvens

Når boligpriserne falder, øges risikoen for, at du bliver tvunget til at blive boende i din bolig. Det skyldes, at ejendommens værdi falder hurtigere, end du afdrager på dine lån. Gælden bliver dermed større end den pris, du kan få for ejendommen.

At være teknisk insolvent er ikke en katastrofe i sig selv, hvis man kan blive boende og betale sine ydelser. Det virkelige problem opstår, hvis man bliver tvunget til at sælge sit hus.

Få den billigste løsning på restgælden

Hvis man er endt med et tab efter et hussalg, er det vigtigt at man forsøger at få tabet forrentet så lavt som muligt. Samtidig er det vigtigt at få en god afvikling på lånet.

Da man ikke har nogen værdi for gælden i modsætning til et hus eller en bil, bliver det et lån uden sikkerhed. Dette kaldes et forbrugslån.

Bankerne udnytter, at kunderne tit ikke har andre muligheder end at sige ja til den rente, de kommer med. De tager derfor tit en rigtig høj rente på disse lån. Det er dog ikke uvæsentligt at undersøge muligheden for en lavere rente i andre banker. Det er set, at denne nemt kan svinge mellem 10 % – 19 %.

Har du brug for hjælp med din gæld?

Jeg hjælper rigtig mange kunder med at komme ”billigst” muligt ud af et tab på et hus. Dette indebærer at få den bedste løsning lavet, så gælden hurtigst muligt kan afvikles.

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Sund Økonomi.