Hvis en afdød skylder penge, når han/hun dør, er det vigtigt at finde ud af, om gælden er større end de midler, der er i boet. Hvis det er tilfældet, skal boet behandles som et bobestyrer bo. Herved kommer arvingerne ikke til at hæfte for gælden til kreditorerne.

Bobestyrer bo

Når boet er insolvent, kan arvingerne ikke forvente at få nogen arv. Skifteretten udpeger da en bobestyrer (en advokat) til at sørge for boets behandling. Bobestyreren skal sørge for alt det praktiske i boet, herunder at afdødes værdier bliver fordelt mellem kreditorerne. Hvis arvingerne ønsker at overtage nogle af afdødes ejendele, må de oftest købe disse af boet.

Privat skifte

Hvis gælden ikke overstiger midlerne i boet, kan arvingerne godt vælge at lave et privat skifte i stedet for et bobestyrer bo. Dette kan de med betingelse af, at de sørger for at kreditorerne får deres penge, før arvingerne deler det resterende, altså arven.

Udlæg

Hvis der ikke er mere end 36.000 kr. i boet, når udgifterne (til begravelsen, bobestyrers honorar og retsafgiften) er betalt, samt pantegæld og kreditorers eventuelle modregninger er fratrukket, kan boets behandling afsluttes med, at afdødes nærmeste pårørende får beløbet udbetalt. Den pårørende skal ikke betale anden gæld.

Forsikringer går uden om boet

Hvis afdøde havde tegnet en ulykkes- eller livsforsikring, vil den, som er indsat som begunstiget, kunne få pengene ved at henvende sig til forsikringsselskabet. Pengene fra forsikringen bliver ikke regnet med i boet. Det samme gælder rate- og kapitalpensioner i pengeinstitutter. Selv om pengene går uden om boet, skal man normalt betale boafgift af beløbet

Har du brug for at vide mere?

Jeg er uvildig økonomisk rådgiver og hjælper mange mennesker med at få klarlagt muligheder og regler uden at de skal betale en formue til en advokat. Kontakt Sund Økonomi for rådgivning om gæld efter dødsfald.