I Danmark er 90 % af alle de ægteskaber, der indgås, fælleseje. I hvert fald på det tidspunkt, de bliver indgået.

Nogle par vælger senere at få lavet en ægtepagt med særeje. Men rigtig mange par forholder sig aldrig til, hvordan de står økonomisk, hvis en skilsmisse skulle blive en realitet en dag.

Selvom det ikke er det allermest fantastiske at tale om, når man skal giftes, kan det blive dyrt ikke at gøre det.

Fælleseje ved indgåelse af ægteskab

Når man gifter sig i Danmark, får man automatisk fælleseje også kaldet formuefællesskab.

Gæld er personlig og forbliver derved ens egen, uanset om man gifter sig og evt. bliver skilt igen, hvorimod man skal dele sine værdier, hvis der er flere værdier end gæld ved en evt. skilsmisse.

Hvis man ønsker en anden formueordning, kan man aftale det i en ægtepagt i form af særeje.

En ægtepagt om særeje er en aftale om, hvad der ikke skal deles ved en eventuel skilsmisse. Gøres f.eks. mandens virksomhed til hans særeje, skal virksomhedens værdi ikke deles, hvis en skilsmisse en dag måtte blive relevant.

Grunde til særeje ved gæld:

Der er grund til at lave særeje, hvis den ene part (du) har en stor gæld ved indgåelse i ægteskabet.

Hvis I bliver skilt og har fælleseje, vil din ægtefælle skulle af med halvdelen af sine aktiver til dig og omvendt.

Har du til den tid en stor gæld, evt. pga. en konkurs, vil dine kreditorer få halvdelen af din ægtefælles aktiver, hvis I har fælleseje. Tilsvarende problem vil opstå, såfremt du går bort og efterlader dig en stor gæld.

Hvis I derimod har særeje, vil din ægtefælle ikke skulle af med halvdelen af sine værdier til dig/dine kreditorer ved ægteskabets ophør.

Rigtig mange af mine kunder står i en skilsmisse og har ikke har fået talt om gæld og særeje, inden de blev gift. Det kan få store konsekvenser for den fremtidige økonomi.

Læs mere her om, hvad en skilsmisse koster.

Resume af Gæld – derfor er særeje så vigtig:

  • Alle par bør forholde sig til en evt. skilsmisses konsekvenser inden indgåelse af ægteskab
  • Man gifter sig til fælleseje, hvis man ikke har særeje
  • Gæld hæfter man selv for, værdier skal deles, hvis der er større værdier end gæld
  • Det har store konsekvenser ikke at lave særeje. hvis den ene part har meget gæld