I Danmark er 90 % af alle ægteskab der indgås fælleseje på det tidspunkt de indgås. Nogle vælger så senere at få lavet en ægtepagt med særeje, men der er rigtig mange par der aldrig forholder sig til hvordan de står økonomisk hvis en skilsmisse skulle blive en realitet en dag. Jeg ved godt at det ikke er det man synes der er allermest fantastisk at tale om når man skal giftes, men det kan blive dyrt ikke at gøre det.

Fælleseje ved indgåelse af ægteskab

Når man gifter sig i Danmark, får man automatisk fælleseje også kaldet formuefællesskab.

Gæld er personlig og forbliver derved ens egen uanset om man gifter sig og evt. bliver skilt igen, hvorimod man skal dele sine værdier, hvis der er flere værdier end gæld ved en evt. skilsmisse.

Hvis man ønsker en anden formueordning, kan man aftale det i en ægtepagt i form af særeje.

En ægtepagt om særeje er en aftale om, hvad der ikke skal deles ved en eventuel skilsmisse. Gøres f.eks. mandens virksomhed til hans særeje, skal virksomhedens værdi ikke deles, hvis en skilsmisse en dag måtte blive relevant.

Grunde til særeje ved gæld:

Der er grund til at lave særeje, hvis den ene part (du) har en stor gæld ved indgåelse i ægteskabet.

Hvis i bliver skilt og har fælleseje, vil din ægtefælle skulle af med halvdelen af sine aktiver til dig og omvendt.

Har du til den tid en stor gæld, evt. pga. en konkurs, vil det være dine kreditorer, der får halvdelen af din ægtefælles aktiver, hvis I har fælleseje.

Tilsvarende problem vil opstå, såfremt du går bort og efterlader dig en stor gæld. Hvis I derimod har særeje, vil din ægtefælle ikke skulle af med halvdelen af sine værdier til dig/dine kreditorer ved ægteskabets ophør.

Jeg har rigtig mange kunder der står i en skilsmisse og ikke har fået kigget på dette inden de gik ind i ægteskabet, hvilket kan få store konsekvenser for den fremtidige økonomi. Jeg har skrevet et indlæg om reglerne på min hjemmeside der hedder: Regler for gæld ved skilsmisse.

 

Resume af Gæld – derfor er særeje så vigtig:

  • Alle burde forholde sig til skilsmissens konsekvenser inden indgåelse af ægteskab
  • Man gifter sig til fælleseje, hvis man ikke har særeje
  • Gæld hæfter man selv for, værdier skal deles hvis der er større værdier end gæld
  • Det har store konsekvenser ikke at lave særeje. hvis den ene part har meget gæld
  • Få klarlagt jeres situation – Kontakt mig: https://sund-okonomi.dk/kontakt