Hvis man har optaget et lån og ikke overholder betalingsvilkårene, kan kreditor bede fogedretten om hjælp til at inddrive gælden. Sagen sendes derved til fogedretten.

Mødet i fogedretten

Når sagen er sendt i fogedretten, vil skyldneren blive indkaldt til at møde på et bestemt tidspunkt.

Til stede vil udover skyldneren være kreditor eller dennes advokat samt fogeden. Mødet vil foregå ret uformelt. Hvis en skyldner ikke har nogen advokat, skal fogeden vejlede denne.

På mødet vil kreditors krav vil blive opgjort. Skyldneren vil blive opfordret til at betale, og hvis det ikke er muligt, stilles en række spørgsmål om grunden hertil. Der spørges også ind til, hvilke aktiver skyldneren ejer, og endelig vil der blive drøftet en afdragsordning.

Skyldneren har oplysningspligt i fogedretten

Skyldneren har pligt til at fortælle relevante oplysninger om sin egen og husstandens økonomi, også angående hus, bil, aktier, indlån og andre værdier. Kan skyldneren ikke betale straks, og har skyldneren aktiver, foretager kreditor med fogedens hjælp udlæg i disse aktiver. Det betyder, at skyldneren ikke må sælge aktiverne uden først at have indfriet kreditors gæld.

Konsekvens ved udeblivelse fra fogedretten

Hvis du ikke møder op i fogedretten, kan fogeden sammen med politiet tage til din bopæl og forlange de ting, man har af værdi udleveret. Hvis det bliver nødvendigt, kan de trænge ind og hente tingene. De mest uundværlige ting, må de dog ikke tage. Det er fx din seng og dit køleskab.

Har du brug for hjælp?

Jeg er uvildig rådgiver og hjælper kunder, der er gældsramte. Jeg forhandler med både kreditorer samt fogeden for at finde en løsning på den situation, du som kunde er havnet i.

Kontakt Sund Økonomi, og jeg vil fortælle dig, hvordan jeg vil kunne hjælpe dig.